Brīvais klēpis ir atbalsta grupa sievietēm, kuru ilgas pēc mazuļa vēl nav radušas piepildījumu.

Grupas mērķis

Grupas mērķis ir radīt drošu vidi, kur varam dalīties, viena otru iedrošināt, atbalstīt, raudāt, kad tas nepieciešams, just līdzi, kopā priecāties, saprast un tikt saprastas, meklēt Dieva gribu mūsu dzīvēm, mācīties no pāriem Bībelē, kas saskārās ar neauglību un atklāt Dieva sirdi, Viņa rūpes un ieinteresētību katras sievietes un ģimenes stāstā.

Grupas vērtības

  1. Runāt nav obligāti
  2. Klausīšanās, ir lielākā dāvana, ko varam viena otrai sniegt
  3. Padomus dodam tikai tad, kad tos lūdz

Poster 2 600x900