Brīvais klēpis ir atbalsta grupa sievietēm, kuru ilgas pēc mazuļa vēl nav radušas piepildījumu.

Grupas mērķis

Grupas mērķis ir radīt drošu vidi, kur varam dalīties, viena otru iedrošināt, atbalstīt, raudāt, kad tas nepieciešams, just līdzi, kopā priecāties, saprast un tikt saprastas, meklēt Dieva gribu mūsu dzīvēm, un tieši- ģimenes pieaugumam. Kopā mēs lasām un mācāmies no pāriem Bībelē, kas ilgojās pēc bērna, bet nesaņēma to uzreiz, vai arī saskārās ar bērniņa zaudējumu.  Kopā atklāsim Dieva sirdi, Viņa rūpes un ieinteresētību katras sievietes un ģimenes stāstā.

 

 

Poster 2 600x900